หน้าหลัก

WHY PCTS Consultant ?


                                                               

PCTS : Working Experiences in I.T. Industry since

Nov. 1980

We are Professional Independent IT Consultant  !

 เราคือที่ปรึกษา IT ที่ยึดมั่นความเป็นกลาง และ แนะนำ IT ที่เหมาะสมแก่ลูกค้า

โปรดมอบ "ภาระงาน IT ของท่าน" ให้ PCTS

ถ้าคุณมีปัญหาในการตัดสินใจเลือกระบบคอมพิวเตอร์......Call 081-902-8074

Cloud Computing มีข้อดี และ ท่านต้องใช้อย่างแน่นอน !

ส่วน Cloud Computing มี "ข้อด้อย" อะไรบ้าง ?......Call 081-902-8074